چت روم شلوغ جزیره ابوموسی

چهارشنبه
08 بهمن
جزیره ابوموسی
18 oC
3.58km/h
پنجشنبه
22oC
21oC
جمعه
22oC
21oC
شنبه
22oC
21oC
یکشنبه
22oC
20oC

نقشه جزیره ابوموسی