چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت اردستان

اَردِستان یکی از چت روم استان اصفهان در مرکز ایران است. این چت روم مرکز چت رومستان اردستان است. جمعیت چت روم اردستان بنا بر سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ برابر ۱۵٬۷۰۱ نفر و چت رومستان بالغ بر ۴۵۰۰۰ نفر است. چت رومستان اردستان با مساحتی در حدود۱۲۰۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین چت رومستان استان اصفهان است.

چت روم شلوغ اردستان

چهارشنبه
08 بهمن
اردستان
3 oC
0.62km/h
پنجشنبه
14oC
6oC
جمعه
17oC
7oC
شنبه
15oC
8oC
یکشنبه
14oC
6oC

نقشه اردستان