چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت اسدیه

اسدیه چت رومی در استان خراسان جنوبی و مرکز چت رومستان درمیان است.

چت روم شلوغ اسدیه

چهارشنبه
08 بهمن
اسدیه
1 oC
1.07km/h
پنجشنبه
13oC
1oC
جمعه
16oC
4oC
شنبه
19oC
6oC
یکشنبه
14oC
5oC

نقشه اسدیه