چت روم شلوغ بندر دیلم

چهارشنبه
08 بهمن
بندر دیلم
15 oC
3.75km/h
پنجشنبه
22oC
15oC
جمعه
24oC
17oC
شنبه
21oC
17oC
یکشنبه
19oC
14oC

نقشه بندر دیلم