چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت بردسکن

بَردَس۫کَن۫ از چت روم استان خراسان رضوی است. این چت روم مرکز چت رومستان بردسکن بوده و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۸٬۲۳۳ نفر جمعیت و ۸٬۵۷۰ خانوار داشته‌است. بردسکن در قدیم بر سر یکی از راه‌های اصلی تجاری خراسان به دیگر نقاط ایران از طریق کویر قرار داشت. گرمترین دمای آن گاهی به ۴۵ درجه و سردترین آن به ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسد. در کتاب‌های تاریخ نخستین بار اعتمادالسلطنه در ذکر راه‌های نیشابور به دیگر نقاط، از منزل چهارم از جاده سوم طبس به نام برداسکن سخن می‌گوید.

چت روم شلوغ بردسکن

چهارشنبه
08 بهمن
بردسکن
-1 oC
1.03km/h
پنجشنبه
11oC
1oC
جمعه
14oC
4oC
شنبه
16oC
9oC
یکشنبه
14oC
7oC

نقشه بردسکن