چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت بهچت روم

بِهشَهر از چت روم شرقی استان مازندران، واقع در ایران و مرکز چت رومستان بهچت روم است که در گذشته آن را اشرف می‌نامیدند. زبان محلی مردم بهچت روم زبان مازندرانی است. طبق آخرین سرشماری جمعیت بهچت روم در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۷٬۴۰۲ نفر می‌باشد.

چت روم شلوغ بهچت روم

چهارشنبه
08 بهمن
بهچت روم
7 oC
1.04km/h
پنجشنبه
18oC
9oC
جمعه
22oC
13oC
شنبه
15oC
10oC
یکشنبه
16oC
9oC

نقشه بهچت روم