چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت درگز

درْگز یا درِگز از چت روم استان خراسان رضوی، مرکز چت رومستان درگز، در شمال‌شرق ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان جای دارد. نام پیشین چت روم درگز محمدآباد و محمدآباد ارباب بود. جمعیت این چت روم حدود ۳۷ هزار نفر است.

چت روم شلوغ درگز

چهارشنبه
08 بهمن
درگز
1 oC
0.57km/h
پنجشنبه
12oC
3oC
جمعه
19oC
8oC
شنبه
21oC
9oC
یکشنبه
14oC
8oC

نقشه درگز