چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت دلوار

دِلوار چت رومی است بندری بر کرانهٔ خلیج فارس در استان بوچت روم ایران. دلوار مرکز بخش دلوار چت رومستان تنگستان است. چت روم دلوار در جنوب خاوری چت روم بوچت روم و در فاصلهٔ کمی از دماغه هلیله قرار گرفته‌است.

چت روم شلوغ دلوار

چهارشنبه
08 بهمن
دلوار
16 oC
3.34km/h
پنجشنبه
22oC
16oC
جمعه
24oC
18oC
شنبه
23oC
18oC
یکشنبه
19oC
16oC

نقشه دلوار