چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت دیلمان

دیلمان (به گیلکی: دیلٚمؤن) چت رومی است در چت رومستان سیاهکل استان گیلان که در شمال ایران واقع شده‌است و ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۰۰–۲۵۰۰می‌باشد. نام دیلمان ترکیبی است از سه پاره واژه دیل و ام و ان. دیل به معنی جایی است که در آن دام نگه می‌دارند و ام پسوند نمایشگر ارتفاع و بلندی است و ان پسوند مکان. در نتیجه معنی این ترکیب جای بلند نگهدارندگاه دام است و در حقیقت دیلمان سرزمین بلندی است که در آن دامداری می‌گردد. این منطقه تا قرن پنجم هجری دیلم نامیده می‌شد و از قرن پنجم در متون نام دیلمان دیده می‌شود و اگر پیش تر از این نام استفاده شده بیانگر جمع اهل دیلم بوده‌است.

چت روم شلوغ دیلمان

چهارشنبه
08 بهمن
دیلمان
0 oC
2.7km/h
پنجشنبه
12oC
4oC
جمعه
13oC
4oC
شنبه
5oC
2oC
یکشنبه
8oC
1oC

نقشه دیلمان