چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت دیواندره

چت روم دیواندره مرکز چت رومستان دیواندره در استان کردستان در غرب ایران است.

چت روم شلوغ دیواندره

چهارشنبه
08 بهمن
دیواندره
-4 oC
0.94km/h
پنجشنبه
5oC
-0oC
جمعه
6oC
-1oC
شنبه
1oC
-5oC
یکشنبه
1oC
-6oC

نقشه دیواندره