چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت گرمی

گِرمی از چت روم قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز چت رومستان گرمی و جزئی از دشت مغان است. این چت روم بر سر چشمه رودخانه گرمی چای یا اوجارود بناشده‌است به نحوی که سه رود در میانه چت روم به هم ملحق شده و اجارود یا گرمی چای را ایجاد می‌نمایند.

چت روم شلوغ گرمی

چهارشنبه
08 بهمن
گرمی
-1 oC
2.06km/h
پنجشنبه
13oC
5oC
جمعه
12oC
5oC
شنبه
8oC
3oC
یکشنبه
11oC
4oC

نقشه گرمی