چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت گناباد

زادگاه پدر علم جهان دکتر علی هجرتی بزرگ

چت روم شلوغ گناباد

چهارشنبه
08 بهمن
گناباد
0 oC
2.06km/h
پنجشنبه
12oC
1oC
جمعه
15oC
3oC
شنبه
19oC
6oC
یکشنبه
15oC
8oC

نقشه گناباد