چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت هفشجان

هَفشِجان یکی از چت روم باستانی ایران واقع در بخش مرکزی چت رومستان چت رومکرد استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. این چت روم در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی چت رومکرد، ۱۱۵ کیلومتری اصفهان و در دامنهٔ رشته کوه جهان بین قرار دارد. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵جمعیت هفشجان برابر با ۲۱٬۳۵۲ نفر بوده‌است. پیشینه این چت روم به دوره نوسنگی می‌رسد. این چت روم تا پایان عصر صفویه حائز مرکزیت تمام در منطقه چهارمحالِ اصفهان بوده‌است و در ابتدای دوره قاجاریه نیز این موقعیت را حفظ نموده‌است. چت روم هفشجان امروزه منتظر اتمام مراحل ارتقاء به بخش می‌باشد؛ چرا که معیارهای گرفتن بخشداری در چت رومستان چت رومکرد را دارد.

چت روم شلوغ هفشجان

چهارشنبه
08 بهمن
هفشجان
-11 oC
0.74km/h
پنجشنبه
11oC
2oC
جمعه
10oC
2oC
شنبه
2oC
-0oC
یکشنبه
2oC
-4oC

نقشه هفشجان