چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت هشترود

هَشْتْرودْ یکی از چت روم جنوبی استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری چت رومستان هشترود است مردمان هشترود به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند و شیعه مذهب هستند

چت روم شلوغ هشترود

چهارشنبه
08 بهمن
هشترود
-9 oC
0.08km/h
پنجشنبه
2oC
-4oC
جمعه
2oC
-2oC
شنبه
1oC
-2oC
یکشنبه
2oC
-2oC

نقشه هشترود