چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت جاجرم

جاجَر۫م۫، چت رومی در استان خراسان شمالی و مرکز چت رومستان جاجرم است. بزرگترین معادن بوکسیت خاورمیانه در این چت روم جای گرفته است و قطب تولید الومینا در خاور میانه نیز میباشد. کارخانه شمش الومینیوم نیز در اسفند ۹۷نیز راه اندازی شده است که امید میرود با راه اندازی دیگر صنایع پایین دستی و مرتبط این چت روم قطب صنعت استراتژیک الومینای کشور شود و اشتغال جوانان تحصیلکرده و بیکار این چت روم نیز حل شود. درسالهای اخیر باغات پسته و مزارع زعفران با توجه به کم ابی منطقه رو به افزایش است که در سالهای اینده ثمره تلاش کشاورزان این چت روم ؛ارزش افزوده زیادی را عاید مردم منطقه خواهد کرد.

چت روم شلوغ جاجرم

چهارشنبه
08 بهمن
جاجرم
0 oC
0.54km/h
پنجشنبه
9oC
1oC
جمعه
12oC
2oC
شنبه
14oC
5oC
یکشنبه
12oC
3oC

نقشه جاجرم