چت روم شلوغ خضری دشت بیاض

چهارشنبه
08 بهمن
خضری دشت بیاض
0 oC
2.06km/h
پنجشنبه
10oC
1oC
جمعه
14oC
4oC
شنبه
16oC
7oC
یکشنبه
11oC
5oC

نقشه خضری دشت بیاض