چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت روانسر

رَوانسَر یکی از چت روم استان کرمانشاه در غرب ایران است. این چت روم همراه با جوانرود و ثلاث باباجانی تا سال ۱۳۶۸ همگی جز چت رومستان پاوه بودند. این چت روم مرکز چت رومستان روانسر است.

چت روم شلوغ روانسر

چهارشنبه
08 بهمن
روانسر
1 oC
0.88km/h
پنجشنبه
12oC
3oC
جمعه
12oC
4oC
شنبه
9oC
2oC
یکشنبه
8oC
1oC

نقشه روانسر