چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت رشتخوار

رشتخوار چت رومی است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این چت روم در بخش مرکزی چت رومستان رشتخوار قرار دارد و مرکز این چت رومستان است.

چت روم شلوغ رشتخوار

چهارشنبه
08 بهمن
رشتخوار
1 oC
0.58km/h
پنجشنبه
11oC
0oC
جمعه
13oC
2oC
شنبه
16oC
7oC
یکشنبه
13oC
6oC

نقشه رشتخوار