چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت ساوه

ساوه از چت روم استان مرکزی و مرکز چت رومستان ساوه، در کشور ایران است. جمعیت این چت روم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۲۰۱۸۲۸ نفر است. ساوه یکی از چت رومها و مناطق باستانی بازمانده از دوره ساسانی است که در اواخر آن دوره و در اوایل دوره اسلامی یعنی سال ۲۲ هجری، جزو ایالت جبال یا کوهستان بوده‌است.

چت روم شلوغ ساوه

چهارشنبه
08 بهمن
ساوه
4 oC
2.5km/h
پنجشنبه
12oC
5oC
جمعه
14oC
5oC
شنبه
15oC
7oC
یکشنبه
14oC
6oC

نقشه ساوه