چت روم, چتروم, چت روم فارسی, چت شیرگاه

شیرگاه مرکز چت رومستان سوادکوه شمالی در استان مازندران است که از جنوب به چت رومستان سوادکوه و از شمال به چت رومستان قائم چت روم راه دارد. این چت روم همچنین از سمت شرق به چت رومستان ساری و از سمت غرب به چت رومستان بابل راه دارد. زبان مردم چت روم شیرگاه زبان مازندرانی است. همچنین سریال مشهور پایتخت نیز در این چت روم ساخته شده.

چت روم شلوغ شیرگاه

چهارشنبه
08 بهمن
شیرگاه
7 oC
1.58km/h
پنجشنبه
20oC
11oC
جمعه
24oC
13oC
شنبه
13oC
8oC
یکشنبه
16oC
8oC

نقشه شیرگاه